Privatumo Politika

PRIVATUMO POLITIKA

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis Svetaine. Šioje Privatumo politikoje „Svetaine“ yra vadinama interneto svetainė www.logistikaua.lt.
1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
1.3. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
1.5. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje. 

 1. KAS MES?

2.1. Svetainę tvarko ir administruoja UAB „Solitera“, juridinio asmens kodas 304281003. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens e. pašto adresas: [email protected]
2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 1. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 1. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
a) kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, parašydami mums;
b) kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai.

 1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME?

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:
a) registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, joje registruojatės (susikuriate paskyrą), talpinate savo sukurtą turinį į Svetainę (pvz. keliate skelbimus, jų aprašymus). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Svetainėje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (miestas), IP adresas, kitas Jūsų sukurtas ir į Svetainę įkeltas turinys (pvz. skelbimo tekstas, komentaras ir kt.)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Naudojimosi taisyklės)

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų

Duomenis teikiame ar perduodame

Svetainės vartotojams, kai pirkėjas ir pardavėjas siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) e. paštu, ir (ar) naudojantis chat (angl.) dėl skelbimų, kurie patalpinti Svetainėje.

 1. c) paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums raštu, e. paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus, užklausimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. 
 2. g) kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.
  2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. 
 3. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

6.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
6.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.
6.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.
6.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).
6.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.
6.6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

Naudojimo vieta

Pavadinimas

Paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Facebook dalinimosi langas

fbShareShow

Identifikuoti, ar rodyti Facebook dalinimosi langą

Vartotojui išjungus dalinimosi langą

30 dienų

 

„Push“ pranešimų užsakymo puslapiai

firebaseToken

„Push“ pranešimų siuntimas

Užsakius „Push“ pranešimą

365 dienos

Unikalus ID

Visa Svetainė

chat-notifications

Įsiminti vartotojo pasirinkimą dėl „push“ pranešimų apie naujas „chat“ žinutes

Siunčiant „chat“ žinutę

60 dienų

 

Visa Svetainė

fullVersion

Suteikti galimybę per mobilųjį įrenginį pasiekti pilną Svetainės versiją

Vartotojui atsidarius pilną Svetainės versiją mobiliajame įrenginyje

1 val.

 

Visa Svetainė

rememberMe

Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio

Vartotojui prisijungus prie paskyros

30 dienų

Unikalus ID

Mobilioji programėlė

apps

Identifikuoti, kad vartotojas naudoja mobiliąją programėlę

Vartotojui įjungus mobiliąją programėlę

Iki programėlės uždarymo

 

Visa Svetainė

sessionRemID

Identifikuoti į Svetainę grįžusį vartotoją

Vartotojui patekus į puslapį, bandand įsiminti skelbimą ar paiešką

60 dienų

Unikalus ID

Visa Svetainė

appd

Identifikuoti, ar vartotojas anksčiau yra jungęsis prie savo paskyros

Prisijungiant prie paskyros arba dedant skelbimą

300 dienų

Vartotojo ID

„Mano skelbimai“ puslapis

hideMerge

Identifikuoti, kad vartotojas nenori apjungti skelbimų

Vartotojui išjungus skelbimų apjungimo langą

30 dienų

 

„Mano skelbimai“ puslapis

mergeList_

Identifikuoti galimybę apjungti vartotojo skelbimus

Vartotojui prisijungus prie paskyros

183 dienos

 

Visa Svetainė

PHPSESSID

Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų

Įeinant į puslapį

Iki puslapio uždarymo

Unikalus ID

Visa m.skelbiu.lt svetainė

hideAppleAds

Identifikuoti, ar rodyti iOS programėlės parsisiuntimo skydelį

Vartotojui naršant Svetainę mobiliuoju įrenginiu su iOS operacine sistema

62 dienos

 

Visa Svetainė

cookies-policy

Pažymėti, kad klientas susipažino su slapukų politika

Uždarius pranešimą apie slapukų politiką

10 metų

 

Skelbimo įvedimo puslapis

chat_enabled

Įsiminti vartotojo pasirinkimą dėl pokalbių („chat“) funkcijos skelbime

Atlikus pasirinkimą dėl pokalbių („chat“) funkcijos skelbime

365 dienos

 

Visa Svetainė

DSID, IDE

Reklaminių skydelių transliavimas

Atidarius puslapyį, kuriame rodomas reklaminis skydelis

Įvairi

 

Visa Svetainė

_gid, _ga, _gat, _gac

Informacijai apie Svetainės lankomumą rinkti

Užėjus į Svetainę

Įvairi

 

Visa Svetainė

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz

Informacijai apie Svetainės lankomumą rinkti.

Užėjus į Svetainę

Įvairi

 

6.7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti naudodamiesi Svetaine ir neištrindami jų, ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų.
6.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus paspausdami Tvarkyti parinktis arba pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
6.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

 1. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
7.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus.

 1. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
8.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
8.3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

 1. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
9.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
9.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

 1. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

10.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.Susisiekime:

Elektroninis paštas:

Pagalbą organizuoja

© 2022 LogistikaUA. Visos teisės saugomos.